Przedszkole Miejskie nr 236 w Łodzi

O nas

Przedszkole Miejskie nr 236 w Łodzi zostało uruchomione dzięki realizacji projektu
„Mali Witkacy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

XI.1. Wysoka jakość edukacji

XI.1.1. Edukacja przedszkolna

Realizator projektu: Miasto Łódź/Przedszkole Miejskie nr 236

Wartość projektu: 1 897 316,02 PLN

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 – 31 sierpnia 2019.

Cel projektu: zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Łodzi w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie nowego OWP (PM 236) w SP 44 w Łodzi oraz wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w okresie do sierpnia 2019 r.

www.rpo.lodzkie.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. realizacji szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w PM 236 w Łodzi.

Zapytanie ofertowe 

Wzór formularza ofertowego

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci w PM 236 w Łodzi.

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Godziny pracy przedszkola: 6.00 - 17.00.

Przedszkole Miejskie Nr 236 znajduje się na osiedlu Retkinia, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 44. W pobliżu przedszkola znajduje się Ogród Botaniczny oraz Ogród Zoologiczny. Przedszkole posiada  cztery nowocześnie urządzone sale zabaw, salę ruchową oraz gabinet terapeutyczny i logopedyczny. W przedszkolu oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudniony jest nauczyciel terapeuta oraz logopeda.

Naszą działalność opieramy na koncepcji Planu Daltońskiego.

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 236